Tin tức

[Hội nghị – Hội điện lực Việt Nam -VEEA tại Đà Nẵng ngày 14.07.2023]

[Hội nghị – Hội điện lực Việt Nam -VEEA tại Đà Nẵng ngày 14.07.2023]
Công ty KTNL Hoàng An là Thành viên của VEEA.
Về VEEA: Hội Điện lực Việt Nam
– Tên tiếng Anh: VIETNAM ELECTRICAL ENGINEERING ASSOCIATION
– Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VEEA
Địa chỉ: Hội Điện lực Việt Nam, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 0243-22185500; Fax: 0243-37556095
Email: info.veea@gmail.com
* Website: https://veea.vn
* Được thành lập từ năm 1990, Hội Điện lực Việt Nam ( VEEA) là một tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ , trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
* Qua hơn 30 năm hoạt động, VEEA đã tư vấn, thẩm định, phản biện hàng nghìn công trình Khoa học công nghệ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiều dự án lớn mang lại giá trị kinh tế, chính trị – xã hội cao như: công trình đường dây 500 kV Bắc – Nam; nhà máy Thủy điện Hòa Bình; nhà máy Thủy điện Sơn La; các tổng sơ đồ phát triển Điện lực; luật Điện lực,…
* VEEA hiện có gần 20 nghìn hội viên, gần 100 tổ chức cơ sở, đơn vị thành viên …
* Tại Đại hội Đại biểu lần thứ VII, Hội Điện lực Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm 57 thành viên, Ban Thường vụ gồm 24 thành viên”