Tin tức

Hội nghị truyền hình Hội thảo giới thiệu sản phẩm “chống sét thông minh và phần mềm mô phỏng lắp đặt chống sét” của hãng Streamer – Nga

Hội nghị truyền hình Hội thảo giới thiệu sản phẩm “chống sét thông minh và phần mềm mô phỏng lắp đặt chống sét” của hãng Streamer – Nga
   Ngày 20/5/2022, tại Hà Nội, Công Ty Hoàng An và Công ty Trung Minh kết hợp với Hãng Streamer tổ chức Hội thảo “Hội thảo giới thiệu sản phẩm chống sét Streamer – Nga và phần mềm mô phỏng lắp đặt chống sét của hãng Streamer – Nga”.
   Đại diện Công ty Kỹ thuật Năng lượng Hoàng An và Công ty Cổ phần Kỹ thương Trung Minh cho biết: Hãng Streamer – Nga là Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp thiết bị và tư vấn các giải pháp về lưới điện thông minh để ngăn ngừa, xử lý các sự cố xảy ra trên lưới điện. Nội dung của Hội thảo này tập trung vào các vấn đề cơ bản như: Giới thiệu sản phẩm chống sét Streamer trên lưới điện trung thế; giới thiệu phần mềm tính toán, mô phỏng lắp đặt chống sét Streamer và các sản phẩm mới của hãng Streamer.
   Tại Hội thảo, ông Matthieu ZINCK và ông Nguyễn Khắc Tuấn đã giới thiệu về sản phẩm chống sét Streamer – Nga và các sản phẩm mới khác của hãng Streamer, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán, mô phỏng lắp đặt chống sét.
    Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Anh Phương cho biết: Việc đảm bảo cho lưới điện truyền tải vận hành an toàn liên tục là một nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty. Trong quá trình quản lý vận hành, công tác giảm thiểu sự cố đường dây 110 kV, 35kV, 22kV do sét đánh luôn là vấn đề mà toàn thể Lãnh đạo và các cán bộ từ Tổng công ty cho đến các đội đường dây luôn quan tâm trăn trở. Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm sự cố đường dây do sét đánh. Tuy nhiên, số lần sự cố do sét đánh vẫn còn nhiều, đặc biệt là trên các đường dây thuộc Tổng công ty quản lý. Sự cố vẫn còn lặp lại trên những đường dây đã được sửa chữa, bổ sung hệ thống tiếp địa. Chính vì vậy ông Vũ Anh Phương mong muốn đơn vị cùng phối hợp tìm kiếm các giải pháp để giảm sự cố do sét đánh, ứng dụng thử nghiệm sản phẩm của Hãng Streamer trên một vài đường dây để đánh giá hiệu quả trước khi sử dụng trên diện rộng.