Tin tức

HỘI THẢO: Giải pháp thông minh cho lưới điện trên không! Chống sét thông minh và thiết bị báo sự cố hãng Streamer- Nga

HỘI THẢO: “Giải pháp thông minh cho lưới điện trên không! Chống sét thông minh và thiết bị báo sự cố hãng Streamer- Nga”
Hội thảo được tổ chức : Tại EVN Hà Nội
Nội dung: Giới thiệu chống sét Streamer, thiết bị báo sự cố hãng Streamer/ Nga
Công ty KTNL Hoàng An xin chân thành cảm ơn TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI đã tạo điều kiện cho công ty chúng tôi tổ chức buổi hội thảo này. Xin chân thành cảm ơn các BGĐ, các anh chị công ty điện lực thành viên EVN HN, quý khách hàng, các công ty điện lực trực thuộc NPC…đã sắp xếp thời gian tham gia hội thảo cùng công ty chúng tôi.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn các đơn vị phối hợp tổ chức: Công ty Bình Sơn và cảm ơn chuyên gia hãng Streamer đã hỗ trợ chúng tôi để buổi hội thảo được thành công tốt đẹp!
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!
HAENTECO – Chúng tôi hi vọng những sản phẩm này mang lại hữu ích cho lưới điện trên không và mong muốn những sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong tương lai giúp lưới điện gọn nhẹ, đơn giản, chính xác và thông minh hơn.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách hàng!